Så kom Kallebo till!

Så kom Kallebo till!

Söderhamns OK bildades den 6 januari 1948, sedan man begärt att få lämna Söderhamns IF p.g.a ekonomiska skäl. Man ville bilda en specialklubb för att få ordning på ekonomin. Redan 1948 började man diskutera möjligheten att bygga en klubbstuga. Rune Gramer, ordförande...