Gamla bilder

Bilder jag fått av Äke Jönsson: Faxeträffen kring 1970 i Tyby. Världsmästaren från 1968, Kalle Johansson, Hedemora, samspråkar med Åke Ågren. Jag tror Kalle vann, han hade också Bertil Norman med till träffen. Åke, en av våra flitigaste banläggare, ritade flera av...