Borgarloppet

Borgarloppet är en trail-tävling som går på Borgarleden mellan Dellensjöarna, med mål i Näsviken.

Ljusnelöpet

Ljusne-Ala OK klubblokal

Löpning som ingår i Söderhamnsklassikern.