Under den senaste säsongen har Söderhamnspasset visat på enastående framgång. Med sju områden Söderhamn, Trönö IP, Hällmyra, Borg IP, Lynäs, Mohed och Skatön, erbjöd evenemanget en varierad och spännande orienteringsupplevelse för alla deltagare.

Aktiviteterna pågick från den 8 maj till den 30 september och inkluderade två kartsläpp, där Söderhamn och Trönö hade sina släpp den 8 maj medan övriga områden fick sina kartor från och med den 15 juni.

Antalet kontroller uppgick till 140 och antalet utlämnade pass landade på cirka 3900, vilket lockade runt 2600 deltagare. Imponerande nog motsvarar det en deltagarandel på drygt 10% av Söderhamnarna.

Totalt har över 52 000 kontroller besökts, mellan 3000 till 3600 aktiviteter som genomförts. Deltagarna har i totalt sett avverkat 14980 km.
Under evenemanget inlämnades 101 startkort och aktiviteterna spreds över hela Söderhamns Kommun, med flest deltagare från centralorten. I år kunde vi också se en ökning av nya deltagare, inklusive deltagare från flera delar av Sverige.

Söderhamns OK har arrangerat Söderhamnspasset varje år sedan 2021 då det ersatte orienteringsförbundets Naturpass. Anledningen till förändringen var att kunna sätta lokal prägel på aktiviteterna och genomföra det som en friskvårdssatsning tillsammans med Söderhamns kommun.

Organisatören Kjell Boman sammanfattar återkopplingen från året: ”Deltagarna har varit mycket positiva gentemot evenemanget, både gällande formatet av foldern och att det var flera områden spridda över kommunen. Det lättare kontrollpunkterna i årets upplaga med mera stigar har uppskattats.”

Den största aktiviteten skedde från maj till mitten av augusti, med Hällmyra och Skatön som de mest populära områdena. Tre pristillfällen har ägt rum – ett i juli och två i oktober. Vid det senare tillfället kunde deltagare som tagit alla kontroller och områden delta i utlottningen. Det är noterbart att fler deltagare i år tog alla områden och kontroller jämfört med tidigare år.

Klubben planerar nu för årets Söderhamnspass.

Dela på Facebook

Upptäck mer från Söderhamns OK

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa