Minnesanteckningar från medlemsträffen 12/10

Mötet började med att ta del av Ulfs fikabuffé innan ordförande Sören gav en sammanfattning av kommande aktiviteter och planering kring nästa år. Efter det följde en öppen diskussion om framtida aktiviteter som summeras nedan. Den som har frågor, åsikter eller vill...